Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KHÁM PHÁ "TRỨNG PHỤC SINH" ANDROID 5.0 LOLLIPOP

Các kỹ sư Google âm thầm chèn "trứng phục sinh" vào hệ điều hành Android 5.0 Lollipop, một trò chơi tương tự Flappy Bird. 

"Trứng phục sinh" Android 5.0 Lollipop

Với Android 5.0 Lollipop chúng ta vào Settings -> About phone, nhấp nhiều lần vào phần phiên bản Android, một cây kẹo ngọt (Lollipop) khổng lồ hiện ra.

Tiếp tục giữ đè lên cây kẹo ngọt, bạn sẽ tham gia vào một phiên bản "Flappy Bird" qua hình ảnh robot Android bay lượn né kẹo ngọt.

 

Nguồn: tuoitre