Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2016 - 2020

Bộ GD-ĐT đã triển khai kế hoạch phát triển giáo dục 2016 - 2020 đến các địa phương. Theo đó, ở bậc mầm non, đến năm 2020 có ít nhất 35% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và trên 92% mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục ở các cơ sở giáo dục. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non vùng miền núi, khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về giáo dục phổ thông, đến năm 2020 có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương. Thu hút được trên 20% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, vùng và quốc gia. Mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính của cơ sở đào tạo.