Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

MỨC ĐIỂM ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014

Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm nay có 3 mức khác nhau. Và sẽ có rất đông thí sinh đủ điều kiện nhưng không trúng tuyển.

Mức điểm để xét tuyển vào đại học 2014

Khối A: Mức 1 là 17 điểm; Mức 2 là 14 điểm; Mức 3 là 13 điểm.

Khối A1: Mức 1 là 17 điểm; Mức 2 là 14 điểm; Mức 3 là 13 điểm.

Khối B: Mức 1 là 18 điểm; Mức 2 là 15 điểm; Mức 3 là 14 điểm.

Khối C: Mức 1 là 17 điểm; Mức 2 là 14 điểm; Mức 3 là 13 điểm.

Khối D: Mức 1 là 17 điểm; Mức 2 là 14 điểm; Mức 3 là 13 điểm.                       

Mức điểm xét tuyển vào hệ cao đẳng 2014

Mức điểm xét tuyển vào hệ cao đẳng chỉ có một mức cho khối A, C, D và A1 là 10 điểm và khối B là 11 điểm.

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, năm nay có 1.055.279 thí sinh (TS) dự thi đủ 3 môn. Với các mức điểm đã công bố, có khoảng 80% TS đủ điều kiện vào CĐ và 60% TS đủ điều kiện xét tuyển vào ĐH.

Cụ thể: Khối A có 20% TS đạt từ 18 điểm trở lên, 30% từ 16,5 điểm, hơn 50% từ 13,5 điểm, 60% từ 12,5 điểm trở lên. Đối với khối A1, khoảng 20% TS đạt 19 điểm trở lên, 30% từ 17,5 điểm, 50% từ 13,5 điểm. Ở khối B, 20% TS đạt 18,5 điểm trở lên, 30% từ 17 điểm, 60% từ 13 - 13,5 điểm. Riêng khối C có 20% TS đạt từ 17 điểm trở lên, 30% 15,5 điểm, 60% từ 11,5 điểm. Khối D có 20% TS đạt 18 điểm trở lên, 30% từ 16,5 điểm và 60% đạt từ 12,5 - 13 điểm.

Rất đông thí sinh đủ điều kiện nhưng không trúng tuyển

Theo số liệu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, với mức điểm tối thiểu năm nay sẽ có rất đông TS đạt nhưng không trúng tuyển.

Cụ thể: khối A có 251.650 TS đạt nhưng chỉ tiêu chỉ có 150.000. Như vậy sẽ có 101.650 TS đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển. Khối A1 có 89.574 TS đạt trong khi có 55.000 chỉ tiêu, số dư là 34.574. Khối B có 47.000 chỉ tiêu nhưng có tới 160.252 TS đạt nên số TS bị loại lên tới 113.252. Khối C có 24.000 chỉ tiêu nhưng số TS đạt mức điểm này là 37.644, số dư là 13.644. Khối D1, số TS đạt là 113.221 nhưng chỉ có 68.000 chỉ tiêu, như vậy có 45.221 TS sẽ bị loại.

 

Nguồn: thanhnien