Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014

Theo kế hoạch, sáng nay 08/8/2014, Hội đồng tư vấn điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp để quyết định điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

Năm nay, bên cạnh mức điểm sàn với vai trò là ngưỡng tối thiểu trên, Bộ sẽ xác định thêm các ngưỡng điểm sàn khác, cao hơn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xác định nhiều mức điểm sàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân tầng các trường đại học cũng như giúp thí sinh dễ dàng nhận định được chất lượng trường mình đang theo học ở mức nào.

Để giải quyết công bằng hơn giữa các nhóm trường, loại hình trường trong tuyển sinh “3 chung”, năm 2014 Bộ GD-ĐT thay đổi cách tính điểm sàn mới, sẽ có 3 hoặc 4 mức điểm.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2014 như sau:

Nhóm 1: Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.

Căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ

Nhóm 2: Đối với trường, ngành quy định môn thi chính: tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Song song với quy định này, Bộ GD-ĐT cũng ràng buộc:

- Các trường thuộc nhóm (1) điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT đã công bố và trường đã lựa chọn.

- Với nhóm (2), theo đúng như quy định ở trên xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính đúng quy định trên.

Đối với những trường xét tuyển sau NV1, Bộ GD-ĐT cũng quy định chỉ tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn, các trường đại học, cao đẳng sẽ chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 cũng như điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2.