Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẦU CẤP TẠI QUẬN 5, TP.HCM

(TNO) Ngày 14.5, Phòng Giáo dục quận 5, TP.HCM, công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

 Giờ ăn sáng của học sinh Trường mầm non vàng Anh (Q.5) - Ảnh: Thanh Hiếu
Giờ ăn sáng của học sinh Trường mầm non vàng Anh (quận 5) - Ảnh: Thanh Hiếu

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh bậc mầm non đảm bảo tỷ lệ 25% học sinh trong độ tuổi vào nhà trẻ, 85% học sinh 3 tuổi vào lớp mầm và 95% học sinh 4 tuổi vào lớp chồi. Phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2009, theo số liệu của Chi cục thống kê quận là 2.016 em) vào học lớp lá.

Các trường nhận hồ sơ từ ngày 7 đến 15.7, công bố danh sách ngày 27.7:

Phường

TS trẻ trong phường (5 tuổi)

Tên trường MG, MN

TS phòng học

Nhóm trẻ

Mầm

Chồi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

1

156

MN 1

13

3

60

3

90

3

105

4

160

3

132

MN 3

9

4

90

2

60

1

40

2

80

4

123

MN4

2

1

15

1

15

1

13

1

22

1, 3, 4

 

MN HM3

17

0

0

5

200

6

240

6

290

2

190

MN 2A

5

1

15

1

30

1

30

2

60

MN 2B

8

0

0

3

90

3

105

2

100

5

115

MN 5A

12

3

90

3

100

3

100

3

130

MN 5B

5

1

30

2

70

1

40

1

60

2, 5

 

MN Vàng Anh

12

2

120

3

180

3

165

4

206

6

112

MN 6

6

1

27

1

26

2

39

2

69

  7, 8

P7: 173

P8:  99

MN

Sơn Ca

 

11

2

80

3

130

3

120

3

130

MN 8

7

1

50

2

90

2

90

2

#footer img { padding: 0 0 0 10px; vertical-align: middle; } #DMCA { display: inline; padding: 0; margin: 0; } @media screen and (max-width:1200px) { #social { display: none; } }