Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CHỌN ỨNG VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH HUBERT HUMPHREY

Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam tuyển ứng viên cho chương trình học bổng Hubert Humphrey Fellowship năm học 2015 - 2016. 

Đây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho những cán bộ trẻ có tiềm năng và nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng trong các lĩnh vực như phát triển bền vững nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, quản lý tài nguyên, môi trường, công nghệ, nguồn nhân lực, quy hoạch đô thị, báo chí, quản hành chính công, chính sách công cộng và giáo dục.

Buổi cung cấp thông tin về học bổng sẽ được tổ chức tại TP.HCM ngày 15.5 và Hà Nội ngày 16.5.  Hạn chót nộp hồ sơ, trực tiếp và trực tuyến (http://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/) là 17 giờ ngày 4.8.2014.

Kim Nga

>> Chương trình Hubert Humphrey
>> Hubert Humphrey Fellowship 2013 - 2014
>> Chương trình học bổng Hubert Humphrey 2011 - 2012

 

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn