Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÔNG BỐ TIÊU CHÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐH, CĐ

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các trường ĐH, CĐ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (các tiêu chí này thay thế cho điểm sàn các năm trước đây). 

 công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào
Tiêu chí mới thay thế điểm sàn giúp thí sinh có nhiều cơ hội vào đại học - Ảnh: Vũ Thơ

Theo đó, Bộ GD-ĐT quy định: Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.

Căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Bộ GD-ĐT yêu cầu: Trước ngày 20.5, các trường công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GD-ĐT môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố các mức điểm xét tuyển để vào đại học, cao đẳng: Đối với các trường, ngành không quy định môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính theo nguyên tắc nêu ở mục 2 của công văn này.

Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

>> Có 3-4 mức điểm thay thế điểm sàn
>> Công bố phương án thay thế điểm sàn kỳ thi đại học, cao đẳng
>> 5 phương án xác định tiêu chí thay điểm sàn
>> Bộ GD-ĐT họp bàn phương án xác định tiêu chí thay điểm sàn
>> Tiêu chí nào thay điểm sàn? - Kỳ 2: Trường tự xác đinh ngưỡng tuyển sinh

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn