Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÓ ÍT NHẤT 3 GIÁO VIÊN ĐÚNG NGÀNH MỚI ĐƯỢC MỞ NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về mở ngành TCCN.

Theo đó, muốn mở ngành đào tạo TCCN, trường phải có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 3 giáo viên đúng ngành (đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao phải có ít nhất 2 giáo viên đúng ngành).

Trường hợp không có giáo viên tốt nghiệp đúng với ngành đăng ký mở thì cơ sở đào tạo phải có ít nhất 3 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên cùng nhóm ngành và phải phù hợp với ngành đăng ký mở.   

Vũ Thơ

>> Bộ GD-ĐT tập huấn tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
>> Vượt rào tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
>> Học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn