Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Bộ LĐ-TB-XH có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, người tham gia các khóa học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; các khóa học nghề trên 3 tháng hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ thì phải tự chi trả phần vượt quá. Kinh phí học nghề chỉ thực hiện một lần và thông qua cơ sở dạy nghề, không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động.

H.Bình

>> Trợ cấp thất nghiệp 'kiểu' hành dân
>> Tuyển sinh 2014: Để không còn sợ thất nghiệp sau tốt nghiệp
>> Học sư phạm có thất nghiệp ?
>> Hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn