Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM THÊM 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có thêm 3 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: luật kinh tế, quản lý công, quản trị và điều hành. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho trường nâng chuyên ngành marketing thành ngành marketing, mở ngành kinh doanh quốc tế bao gồm các chuyên ngành ngoại thương và thương mại.

Vừa qua, trường cũng công bố ấn phẩm Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014. Đây là báo cáo thường niên đề cập đến các lĩnh vực và chính sách về kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân hàng, các ngành kinh tế cũng như phương diện thể chế, pháp luật trong kinh tế và kinh doanh.

Đăng Nguyên

>> Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chưa đào tạo các ngành học mới
>> Việc bổ nhiệm một trưởng khoa ở trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Không đúng quy trình, sao “tín nhiệm” lại ?
>> Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Cần xem lại việc bổ nhiệm một trưởng khoa

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn