Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KHÔNG ĐƯỢC TỰ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục nhằm chấn chỉnh việc đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bộ cho rằng việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho sinh viên tại một số trường ĐH chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng đầu ra của sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng; một số đơn vị đã tự in phôi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ không theo quy định của Bộ. Bộ yêu cầu các sở, trường ĐH không được tự in phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi chưa có văn bản ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn