Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KIẾN NGHỊ TĂNG MỨC ĐẦU TƯ CHO TRẺ MẦM NON

Ngày 17.4, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT về công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non. Theo thống kê của Sở Nội vụ, năm học 2013 - 2014, thành phố còn thiếu khoảng 2.000 giáo viên mầm non.

Sở GD-ĐT đề nghị tăng định mức đầu tư cho bậc học này. Đối với trẻ mẫu giáo, tăng từ 6.572.000 đồng/học sinh/năm lên thành 8.086.000 đồng/học sinh/năm; nhà trẻ tăng từ 10.065.000 đồng/học sinh/năm lên thành 11.579.000 đồng/năm.

Ngoài ra, thành phố cần có nhiều chính sách ưu đãi thu hút sinh viên vào học ngành mầm non như cho giáo viên thuê nhà ở với chi phí thấp, trợ cấp tiền lương, bổ sung biên chế nhân viên bảo mẫu, cấp dưỡng… Năm học 2014 - 2015, thành phố sẽ triển khai thí điểm đề án giữ trẻ 6 tháng tuổi ở một số trường công lập. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay kinh phí thực hiện thí điểm là 15 tỉ đồng.

B.Thanh

>> Xây dựng đề án chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non
>> Lương giáo viên mầm non còn quá thấp
>> Thiếu nhiều giáo viên mầm non

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn