Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TP.HCM ÁP DỤNG MỨC HỌC PHÍ MỚI

Năm học 2014 - 2015, TP.HCM sẽ áp dụng khung học phí mới. Mức học phí chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 là những học sinh có gia đình sống ở các quận nội thành, nhóm 2 là những học sinh có gia đình sống ở các huyện ngoại thành.

Mức thu mới bao gồm tiền cơ sở vật chất và vệ sinh của 2 nhóm như sau: Nhà trẻ (200.000 - 140.000 đồng); mẫu giáo (160.000 - 100.000 đồng); THCS (100.000 - 85.000 đồng); bổ túc THCS (150.000 - 130.000 đồng); THPT (120.000 - 100.000 đồng); bổ túc THPT (180.000 - 150.000 đồng). Học sinh tiểu học, lớp chuyên không phải đóng học phí.

Sau năm học 2014 - 2015, mức học phí sẽ điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thông báo.

B.Thanh

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn