Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁC TRƯỜNG CÔNG KHAI THÔNG TIN TUYỂN THẲNG TRƯỚC NGÀY 15.4

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2014. Bộ quy định thí sinh thuộc diện tuyển thẳng cần làm hồ sơ gửi về các sở GD-ĐT trước ngày 20.6.

Bộ cũng yêu cầu các trường quy định cụ thể về tuyển thẳng vào các ngành học, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 15.4; Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở trước ngày 30.6. Xem thông tin chi tiết về các ngành được tuyển thẳng tại www.thanhnien.com.vn.

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn