Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ THỂ TUYỂN SINH QUANH NĂM

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014.

Theo đó, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp bao gồm 2 hình thức: xét tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và yêu cầu cụ thể của ngành đào tạo, hiệu trưởng các trường có thể quyết định việc sơ tuyển trước khi tiến hành các nội dung liên quan đến xét tuyển hoặc thi tuyển.

Các trường thực hiện tổ chức tuyển sinh sau khi đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định (chỉ tiêu tuyển sinh được xác định của năm nào chỉ được áp dụng trong năm đó) và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 20.12 hằng năm.

Vũ Thơ

>> Trường cao đẳng, trung cấp lo không còn nguồn tuyển
>> Phản ánh khó khăn trong tuyển sinh hệ trung cấp
>> Thưởng tiền nếu mời được thí sinh học trung cấp

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn