Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

DÀNH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM dành 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho sinh viên đang theo học tại TP.HCM.

Điều kiện: sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên là người dân tộc thiểu số; có điểm trung bình từ 6,5 đến 7 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) và 2,5 đến 2,8 điểm trở lên (với các trường đào tạo theo tín chỉ).

Xem thông tin chi tiết và tải mẫu đơn học bổng tại website www.hotrosinhvien.vn.

Lê Thanh

>> Gây quỹ giúp học sinh dân tộc thiểu số
>> Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn