Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

300 SUẤT HỌC MIỄN PHÍ CHO THANH NIÊN CÔNG NHÂN

Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM dành 200 suất học tiếng Anh, Nhật ngữ và tin học… miễn phí cho thanh niên công nhân đang làm việc tại TP.HCM.

Ngoài ra, trung tâm này còn tặng 100 suất học trang bị kỹ năng cho sinh viên, thanh niên tình nguyện.

Tuyết Trang

>> Dạy nghề miễn phí cho thanh niên
>> 6 môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề của nước ngoài

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn