Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THAY ĐỔI ĐIỂM 'LIỆT' THI TỐT NGHIỆP THPT

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới sửa đổi bổ sung, điểm “liệt” được quy định là 1,0 thay vì 0 như trước đây.

Cách quy định lại điểm liệt liên quan đến việc tính điểm xét tốt nghiệp mới. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp được tính bằng tổng điểm 4 bài thi + tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia 4, cộng điểm trung bình cả năm lớp 12, tất cả chia 2. Nếu vẫn giữ quy định điểm liệt là 0 thì sẽ xảy ra trường hợp có học sinh được 1 điểm/bài thi cũng có thể đỗ tốt nghiệp vì điểm tổng kết học lực lớp 12 cao sẽ kéo lại.

Cũng liên quan đến việc công nhận tốt nghiệp, năm nay có một số thay đổi liên quan đến đối tượng thí sinh thuộc diện gia đình chính sách. Theo đó, học sinh đối tượng này có điểm xét tốt nghiệp dưới trung bình (từ 4,75 và 4,5 điểm) trở lên cũng được công nhận tốt nghiệp.

Tuệ Nguyễn

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn