Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐƯỢC MỞ NGÀNH MỚI CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC

Ngày 27.3, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký.

Theo đó, ĐH Quốc gia được chủ động mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ; giám đốc ĐH Quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo nhà nước. Ngoài ra, ĐH này được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

Nguyễn Tập

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn