Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ĐẠI HỌC VÙNG ĐƯỢC TỰ CHỦ MỞ NGÀNH

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH vùng. Theo đó, các ĐH vùng được kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục ĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc theo quy định của Bộ.

Giám đốc ĐH vùng được tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục ĐH của các đơn vị trực thuộc và giáo trình môn học chung trong đại học vùng. Đặc biệt, ĐH vùng được tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh. Hằng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ, ĐH vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ.

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn