Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ NÂNG CẤP VÀ THÀNH LẬP MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu thực hiện rà soát và điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến 2020.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Cụ thể các đơn vị này cần rà soát, phân loại các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương); Đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ GD-ĐT trước ngày 25.4.2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cơ quan liên quan triển khai thực hiện những dự án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết, tiến độ đầu tư của các trường đã có quyết định thành lập trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cho biết, triển khai thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, trường cao đẳng; Xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường đại học, trường cao đẳng đã gửi về Bộ GD-ĐT trước thời điểm ban hành công văn này.

>> Thành lập trường Đại học Trần Đại Nghĩa
>> Thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
>> Năm 2010, Quốc hội giám sát chuyên đề việc thành lập trường đại học
>> Chưa phân cấp cho bộ trưởng thành lập trường đại học
>> Rà soát việc thành lập trường đại học

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn