Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

30 NGÀNH ĐƯỢC TUYỂN SINH TRỞ LẠI

Tối 18.3, Bộ GD-ĐT công bố cho phép 30 ngành bậc ĐH được tuyển sinh trở lại. Đây là những ngành thuộc khối đào tạo nghệ thuật. Như vậy, trong số 207 ngành bị dừng tuyển sinh năm 2014 đã có 92 ngành được tuyển sinh lại ngay.

Theo lý giải của Bộ, việc cho phép 30 ngành này tuyển sinh lại là xuất phát từ đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Sau khi một số ngành thuộc các trường khối văn hóa nghệ thuật bị dừng tuyển sinh, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có văn bản đề nghị Bộ tiếp tục xem xét các điều kiện đặc thù của một số ngành. Hai bộ đã làm việc và thống nhất việc các ngành nghệ thuật không đáp ứng được các điều kiện về đội ngũ và bị dừng tuyển sinh là đúng quy định, nhưng đó cũng chính là thực tế chung trong đào tạo ở nhiều trường nghệ thuật hiện nay. Trước đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ đã cho phép áp dụng các biện pháp có tính đặc thù để đảm bảo đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quá độ đến năm 2017. Sau thời gian này, nếu trường không đáp ứng được điều kiện chung vẫn bị xử lý dừng tuyển sinh theo đúng quy định.

Các biện pháp có tính đặc thù là cho phép các trường này khi tính giảng viên cơ hữu được tính các giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đã nghỉ hưu (ký hợp đồng dài hạn với một trường duy nhất); thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn khác có hợp đồng làm giảng viên tại trường (ký với một trường duy nhất, tỷ lệ được tính tối đa bằng 50% giảng viên cơ hữu, tùy theo thời gian cho phép tham gia giảng dạy của thủ trưởng cơ quan đang làm việc); giảng viên có chuyên môn gần với ngành đào tạo và phải có ít nhất 2 công trình nghiên cứu thuộc ngành đào tạo (chỉ được tính là giảng viên cơ hữu trong một ngành đào tạo).

Bộ cũng thông báo sẽ công khai danh sách giảng viên cơ hữu của các trường để xã hội, tập thể giảng viên, người học biết và cùng giám sát. Danh sách 30 ngành ĐH được tuyển sinh trở lại gồm: Sư phạm âm nhạc (Nhạc viện TP.HCM); thiết kế đồ họa (Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương); hội họa, gốm, thiết kế công nghiệp (Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp); điêu khắc, thiết kế đồ họa, đồ họa, lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật (Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM); sư phạm mỹ thuật (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); biên kịch sân khấu, đạo diễn điện ảnh - truyền hình, biên kịch điện ảnh - truyền hình, thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh, lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình, lý luận và phê bình sân khấu, quay phim, biên đạo múa, diễn viên sân khấu kịch hát, đạo diễn sân khấu (Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội); thiết kế đồ họa (Trường ĐH Nguyễn Trãi); thanh nhạc, sư phạm âm nhạc, âm nhạc học (Học viện Âm nhạc Huế); đạo diễn điện ảnh truyền hình (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM); thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM); sư phạm mỹ thuật (Trường ĐH Sài Gòn); thiết kế thời trang (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM); thiết kế thời trang (Trường ĐH Hoa Sen).

Vũ Thơ

30 ngành được tuyển sinh trở lại

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn