Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Trường ĐH  Sư phạm Huế,  ĐH Mahasarakham (Thái Lan), ĐH Quốc gia Lào và Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH giáo dục Thái Lan phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về đổi mới  giáo dục với chủ đề “Đổi mới và thực hành tốt trong giáo dục theo quan điểm toàn cầu” vào cuối tuần qua tại Huế.

Hơn 300 đại biểu đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay; những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu và đổi mới giáo dục; tìm hiểu những phương pháp tiên tiến để điều chỉnh và áp dụng nhằm đảm bảo được mục tiêu đổi mới giáo dục…

Tuyết Khoa

 >> Lập Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục
 >> Thử nghiệm đề án đổi mới giáo dục từ năm 2014
 >> Đổi mới giáo dục theo cách riêng

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn