Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

YÊU CẦU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẢI BÁO CÁO TÊN GỌI BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 7.3, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo tên gọi bằng tiếng nước ngoài.

Bộ đề nghị các đại học (bao gồm các trường, đơn vị thành viên có hoạt động giáo dục đào tạo), học viện, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng (trừ các trường trực thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) rà soát và báo cáo tên gọi bằng tiếng nước ngoài của trường. Báo cáo phải gửi về Bộ trước ngày 15.3.2014.

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn