Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ĐƯỢC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN LỚP 10

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa, cho biết năm nay tỉnh tiếp tục tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển.

Điểm mới trong năm nay là trước khi khóa sổ và bắt đầu xét chính thức, Sở sẽ công bố chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký ở từng trường, trong thời gian 5 ngày, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng để chọn trường khác phù hợp với trình độ, điều kiện của bản thân. Theo ông Tứ, năm học trước tỉnh Khánh Hòa bắt đầu áp dụng phương thức xét tuyển và Sở đã phát hiện và xử lý một số trường chưa nghiêm túc trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại học sinh. Vì thế, năm nay Sở đã cùng các phòng GD-ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc này tại các trường, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Nguyễn Chung

>> Quận 2 (TP.HCM) xét tuyển lớp 10 theo 2 mức điểm
>> Cần Thơ xét tuyển lớp 10 chính sách, nội trú
>> Cách cộng điểm xét tuyển lớp 10 vào trường chuyên
>> Phân tuyến xét tuyển lớp 10 tại TP.HCM
>> TP Hồ Chi Minh công bố điểm xét tuyển lớp 10 năm học 2005-2006

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn