Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KIẾN NGHỊ 3 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH

(TNO) Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập vừa có công văn gửi lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất tiêu chí thay thế điểm sàn  kỳ thi 3 chung.

Hiệp hội cho biết: bỏ quy định điểm sàn không đồng nghĩa với việc Bộ Giáo dục - Đào tạo thả nổi hoàn toàn công tác tuyển sinh cho các trường dẫn tới thả nổi chất lượng nguồn tuyển sinh.

Về mặt vĩ mô, Bộ Giáo dục - Đào tạo chỉ nên quy định “điều kiện cần” để được vào học các trường đại học, cao đẳng. Kinh nghiệm các nước (kể cả những nước có các trường đại học, cao đẳng đang lấy nguồn tuyển tại Việt Nam) thì “điều kiện cần” chính là người học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Còn “điều kiện đủ”, tức là điều kiện để người học được xét tuyển vào từng ngành đào tạo ở mỗi trường đại học, cao đẳng, phải do từng trường quyết định tùy theo tính chất ngành nghề và thương hiệu của mỗi trường.

Để bảo đảm chất lượng của nguồn tuyển sinh của các trường khi trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo khẩn trương triển khai 3 giải pháp:

Thứ nhất: Bảo đảm thật tốt chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngay từ năm học này về cả hai mặt: chất lượng đề thi và kỷ cương thi cử. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Có làm được hai yêu cầu đó thì kỳ thi này mới thực sự mang tính chất quốc gia, mới thực sự “làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” như Nghị quyết 29-NQ/TW đã chỉ rõ.

Để đảm bảo chất lượng đề thi của từng môn thi Bộ phải ra đề phù hợp với chương trình phổ thông hiện nay; điểm “đạt“ của thang điểm phải phù hợp với chuẩn đầu ra (chuẩn tối thiểu) của chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ đã ban hành từ nhiều năm nay, như cách tính điểm của EU.

Thứ hai, Hiệp hội đề nghị Bộ quy định chỉ tiêu đào tạo của các trường (tốt nhất là theo từng ngành đào tạo) dựa trên các tiêu chí: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, suất đầu tư/sinh viên, nhu cầu nhân lực, tổ chức bộ máy, tính minh bạch của tài chính... và có các chế tài với những trường vi phạm các quy định đó.

Thứ ba, Bộ cần yêu cầu các trường phải công khai minh bạch bộ tiêu chí quy định “điều kiện đủ” trong tuyển sinh của mình và có chế tài với các trường vi phạm bộ tiêu chí này. Đồng thời Bộ cũng khuyến khích giới báo chí, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp dựa vào các bộ tiêu chí tuyển sinh mà các trường đã công bố để xếp hạng chất lượng nguồn tuyển giúp các thí sinh và xã hội biết khi đăng ký vào học.

>> Tiêu chí nào thay điểm sàn? - Kỳ 3: Hướng tới tuyển theo năng lực
>> Tiêu chí nào thay điểm sàn? - Kỳ 2: Trường tự xác đinh ngưỡng tuyển sinh
>> Tiêu chí nào thay điểm sàn?

Vũ Thơ

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn