Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH PHẢI HIỂU VĂN HÓA CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG ANH

(TNO) Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố các yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông, trong đó có yêu cầu giáo viên phải hiểu biết cơ bản văn hóa của các nước nói tiếng Anh.

>> Hướng dẫn giáo viên tiếng Anh tiếp cận quan điểm mới về công nghệ
>> Giáo viên tiếng Anh... cần phiên dịch - Kỳ 5: Sẽ không còn chuyện đào tạo lại
>> Giáo viên tiếng Anh cần... phiên dịch
>> 90% giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn

Cụ thể, giáo viên tiếng Anh phải đạt bậc 4/6 (đối với giáo viên tiểu học và THCS), bậc 5/6 (đối với giáo viên THPT) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hiểu biết những nét cơ bản về văn hóa của các nước nói tiếng Anh; có khả năng so sánh, đối chiếu với văn hóa Việt Nam và đưa các kiến thức văn hóa vào việc giảng dạy.

Giáo viên tiếng Anh phải hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh
Giáo viên tiếng Anh phải có hiểu biết cơ bản về văn hóa các nước nói tiếng Anh - Ảnh: Bích Ngọc

Có khả năng sử dụng các tài liệu văn học, văn hóa và học thuật viết bằng tiếng Anh phù hợp với cấp học để dạy tiếng Anh. Có khả năng tổ chức quá trình dạy học, sử dụng các các phương pháp và kỹ thuật dạy học khác nhau để dạy 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết cho học sinh phù hợp với cấp học...

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiếng Anh.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục - Đào tạo lại khuyến cáo: không sử dụng yêu cầu này để đánh giá, xếp loại thi đua; tuyển dụng, phân công giáo viên tiếng Anh phổ thông hàng năm.

Tuệ Nguyễn

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn