Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

cncaptech01@gmail.com
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
BẰNG CẤP
HỌC PHÍ
ƯU ĐÃI
ACCP 2017 cập nhật công nghệ mới nhất: Big Data, IoT (Internet of Things), Cyber security, Cloud Computing, Ethical Hacking.
Chương trình học trong 2 năm với 4 học kỳ, chia làm nhiều lớp học với thời gian khác nhau:

Học kỳ 1


Hoàn thành học kỳ 1: học viên hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng và phát triển website quảng bá doanh nghiệp, website thương mại điện tử; tự phân tích, chuẩn hóa và quản trị cơ sở dữ liệu trên nền SQL Server; nắm bắt các kỹ thuật đánh lừa và mục tiêu của kỹ thuật này.

Học kỳ 2


Hoàn thành học kỳ 2: học viên thành thạo các kỹ năng trong phát triển ứng dụng trên nền Java; khai thác sức mạnh của Big Data cho lợi thế cạnh tranh.

Học kỳ 3


Hoàn thành học kỳ 3: học viên thành thạo trong việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp trên nền .Net; phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây; hiểu rõ công cụ Hacking và cách thâm nhập để phòng ngừa tấn công hệ thống.

Học kỳ 4


Hoàn thành học kỳ 4: học viên hoàn toàn có khả năng thiết kế các ứng dụng quản lý và điều hành doanh nghiệp dựa trên công nghệ Java EE; được đào tạo kiến thức về an ninh mạng và bảo mật ứng dụng Web; Phát triển ứng dụng di động trên nền Android.
Học viên hoàn thành chương trình ACCP 2017 sẽ nhận bằng Higher Diploma in Software Engineering do Aptech Ấn Độ cấp.

Học phí do Aptech Ấn Độ qui định, niêm yết và áp dụng cho tất cả các Trung Tâm Aptech trực thuộc trên toàn thế giới. Có nhiều cách đóng học phí khác nhau (gọi là fee plan kế hoạch đóng học phí). Chúng tôi liệt kê đầy đủ các cách đóng học phí khác nhau để bạn lựa chọn:

  • Đóng trọn khóa 1 lần số tiền: 68.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 2 lần theo từng năm học, năm 1: 34.000.000 VNĐ, năm 2: 34.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan. Tổng HP = 34.000.000 x 2 = 68.000.000 VNĐ.
  • Đóng học phí 4 lần theo từng học kỳ, mỗi học kỳ cách nhau sáu tháng với số tiền: 17.400.000 VNĐ (tổng HP = 17.400.000 x 4 = 69.600.000 VNĐ) và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 20 lần theo từng tháng, mỗi lần cách nhau 1 tháng, số tiền: 3.600.000 VNĐ (tổng HP = 3.600.000 x 20 = 72.000.000 VNĐ).
Chỉ riêng tại CNC Aptech, phụ huynh và học viên hoàn toàn tự chủ đưa ra kế hoạch đóng học phí phù hợp, có lợi nhất với điều kiện gia đình.
  • Hỗ trợ tối đa 11.000.000đ cho học viên (tùy vào hình thức đóng phí).
  • Tặng khóa học kỹ năng Công nghệ thông tin.
  • Hỗ trợ phí nhà trọ cho Sinh viên ở tỉnh.
Đặc biệt tại CNC Aptech, chúng tôi thiết kế chương trình đặc biệt dành riêng cho từng đối tượng:

"Tôi sợ không theo kịp chương trình, học không đến nơi đến chốn"

Chúng tôi có Aptech Insurance – Bảo hiểm học tập: tham gia chương trình, chúng tôi cấp giấy chứng nhận vào bảo đảm cho bạn trong suốt 2 năm học: bạn được học đi học lại miễn phí cho đến khi thành thục kiến thức, bạn được thi đi thi lại cho đến khi đạt được điểm cao cho mỗi môn học, bạn sẽ chắc chắn tốt nghiệp và nhận bằng từ Aptech Ấn độ. Tham khảo chương trình tại đây.

www.cncaptech.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/aptech-insurance.php

"Khó khăn tài chính, làm sao học?"

Chúng tôi có Aptech Guarantee – Bảo lãnh học phí: đóng học phí thông qua bảo lãnh Ngân hàng, được chia làm nhiều lần đóng trong 3 năm. Cách đóng học phí này dành riêng cho các học viên có khó khăn về tài chính. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà trường và nhận bằng tốt nghiệp khi hoàn thành học phí. Học phí trung bình hàng tháng là 2.000.000 VNĐ.

www.cncaptech.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/aptech-guarantee.php
Họ và tên:


Địa chỉ:


Email:


Điện thoại: