Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

Tư vấn

ĐT: (08) 3880 3888

cncaptech01@gmail.com
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
BẰNG CẤP
HỌC PHÍ
ƯU ĐÃI
ACCP 2017 cập nhật công nghệ mới nhất: Big Data, IoT (Internet of Things), Cyber security, Cloud Computing, Ethical Hacking.
Chương trình học trong 2 năm với 4 học kỳ, chia làm nhiều lớp học với thời gian khác nhau:

Học viên hoàn thành chương trình ACCP 2017 sẽ nhận bằng Higher Diploma in Software Engineering do Aptech Ấn Độ cấp.

Học phí do Aptech Ấn Độ qui định, niêm yết và áp dụng cho tất cả các Trung Tâm Aptech trực thuộc trên toàn thế giới. Có nhiều cách đóng học phí khác nhau (gọi là fee plan kế hoạch đóng học phí). Chúng tôi liệt kê đầy đủ các cách đóng học phí khác nhau để bạn lựa chọn:

  • Đóng trọn khóa 1 lần số tiền: 68.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 2 lần theo từng năm học, năm 1: 34.000.000 VNĐ, năm 2: 34.000.000 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan. Tổng HP = 34.000.000 x 2 = 68.000.000 VNĐ.
  • Đóng học phí 4 lần theo từng học kỳ, mỗi học kỳ cách nhau sáu tháng với số tiền: 17.400.000 VNĐ (tổng HP = 17.400.000 x 4 = 69.600.000 VNĐ) và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
  • Đóng học phí 20 lần theo từng tháng, mỗi lần cách nhau 1 tháng, số tiền: 3.750.000 VNĐ (tổng HP = 3.750.000 x 20 = 75.000.000).
Chỉ riêng tại CNC Aptech, phụ huynh và học viên hoàn toàn tự chủ đưa ra kế hoạch đóng học phí phù hợp, có lợi nhất với điều kiện gia đình.
  • Hỗ trợ tối đa 12.000.000đ cho học viên (tùy vào hình thức đóng phí).
  • Tặng khóa học kỹ năng Photoshop.
  • Tặng khóa học Digital Marketing.
  • Tặng USB.
Đặc biệt tại CNC Aptech, chúng tôi thiết kế chương trình đặc biệt dành riêng cho từng đối tượng:

"Tôi sợ không theo kịp chương trình, học không đến nơi đến chốn"

Chúng tôi có Aptech Insurance – Bảo hiểm học tập: tham gia chương trình, chúng tôi cấp giấy chứng nhận vào bảo đảm cho bạn trong suốt 2 năm học: bạn được học đi học lại miễn phí cho đến khi thành thục kiến thức, bạn được thi đi thi lại cho đến khi đạt được điểm cao cho mỗi môn học, bạn sẽ chắc chắn tốt nghiệp và nhận bằng từ Aptech Ấn độ. Tham khảo chương trình tại đây.

www.cncaptech.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/aptech-insurance.php

"Khó khăn tài chính, làm sao học?"

Chúng tôi có Aptech Guarantee – Bảo lãnh học phí: đóng học phí thông qua bảo lãnh Ngân hàng, được chia làm nhiều lần đóng trong 3 năm. Cách đóng học phí này dành riêng cho các học viên có khó khăn về tài chính. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà trường và nhận bằng tốt nghiệp khi hoàn thành học phí. Học phí trung bình hàng tháng là 2.000.000 VNĐ.

www.cncaptech.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/aptech-guarantee.php
Họ và tên:


Địa chỉ:


Email:


Điện thoại: