Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

APEX - CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT

Gọi ngay: (08) 3880.3888 - (08) 399.55.475

APEX là gì?

 • Aptech Program - (Aptech EXpress) - một chương trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho sinh viên CNTT.
 • Chương trình APEX tập trung đào tạo Kỹ sư phần mềm theo yêu cầu của ngành công nghiệp cũng như theo tiêu chuẩn đào tạo IT quốc tế.

Ưu đãi 18% học phí: từ 03/5 đến 31/5

Ưu thế mang lại từ APEX:

 • Học 1 năm lấy bằng quốc tế "Enterprise Application Development Professional" do Aptech Ấn Độ cấp, có giá trị toàn cầu.
 • Chương trình học được cập nhật để phù hợp với sự phát triển công nghệ của thế giới.

 • bang cap apex aptech

Chương trình học

Tham gia chương trình APEX, sinh viên được chọn học 1 trong 2 ngôn ngữ lập trình nổi tiếng: Java, .Net

APEX - JAVA

Học kỳ Tên môn học Thời lượng
(giờ)
I Ngôn ngữ XML 16
Quản trị cơ sở dữ liệu 40
Lập trình cơ bản với Java - 1 & 2 80
Lập trình nâng cao với Java - 1 & 2 40
Đồ án học kỳ 1 về Java 24
Tổng thời gian của học kỳ 1 200
II Giới thiệu công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) 4
Giới thiệu lập trình ứng dụng diện rộng và Web với Java 40
Lập trình Web Component 40
Thiết kế ứng dụng cho Web 16
Xử lý ứng dụng dùng Markup Language 16
Phát triển ứng dụng diện rộng 40
Phát triển Web Services 16
Đồ án tốt nghiệp (J2EE) 32
Tổng thời gian của học kỳ 2 204

APEX - .NET

Học kỳ Tên môn học Thời lượng
(giờ)
I Ngôn ngữ XML 16
Quản trị cơ sở dữ liệu 40
Lập trình ứng dụng với C# 40
Phát triển ứng dụng di động cao cấp trên Windows Store–1 & 2 40
Phát triển ứng dụng di động cao cấp trên Windows Store–1 & 2 40
Đồ án học kỳ 3 : .NET 24
Tổng thời gian của học kỳ 1 200
II Giới thiệu công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) 4
Lập trình ứng dụng Web 40
Phát triển ứng dụng diện rộng 40
Phát triển ứng dụng Internet 16
Đồ án .NET 32
Tổng thời gian của học kỳ 2 132

Thời gian học

 • Tổng thời gian 2 học kỳ: Java: 404 giờ, .Net: 332 giờ
 • 1 tuần 3 buổi: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 - sáng, chiều, tối.

Học phí chương trình APEX

 • Đóng học phí 1 lần: 32.700.000 VNĐ và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
 • Đóng học phí 2 lần (theo từng học kỳ), mỗi học kỳ cách nhau 6 tháng với số tiền: 17.100.000 VNĐ (tổng HP = 17.100.000 x 2 = 34.200.000 VNĐ) và được hưởng các chế độ khuyến mãi liên quan.
 • Đóng học phí 10 lần (theo từng tháng), mỗi lần cách nhau 1 tháng với số tiền: 3.650.000 VNĐ (tổng HP = 3.650.000 x 10 = 36.500.000 VNĐ).
 • Chỉ riêng tại CNC Aptech, phụ huynh và học viên hoàn toàn tự chủ đưa ra kế hoạch đóng học phí phù hợp, có lợi nhất với điều kiện gia đình.